TIDAK MAHU JADI HAMBA

Khalifah Ustman bin Affan r.a megutus seorang hamba sahaya kepada Abu Zar dengan membawa wang. Kepada hamba sahaya itu dikatakan: “Kalau Abu Zar mahu menerima wang ini, maka sebagai upahnya, kamu akan dimerdekakan.”

Maka berangkatlah hamba sahaya itu menjumpai Abu Zar. Ketika ia berjaya menjumpai Abu Zar, ia menyerahkan wang itu kepadanya. Tetapi Abu Zar menolaknya. Hamba sahaya itu berkata: “Terimalah wang ini dan kasihanilah saya, sebab jika tuan menerimanya maka saya akan dimerdekakan.”

Abu Zar menjawab: “Setelah kamu dimerdekakan, kini saya pula yang diperhamba oleh wang.”

Akhirnya, Abu Zar menolak pemberian wang itu, dan si hamba pulang dengan menangis.

YRC

Rujukan

Khairul Ghazali, (2007). “Ketawa dan Tangis Manusia”. 15A, Tingkat 1, Wisma Yakin, Jalan Masjid India, 50100, Kuala Lumpur. Darul Nu’Man. Tajuk 53 (m.s 35). http://www.darulnuman.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s