Archive for the ‘SIRAH’ Category

MADU DAN DUA HELAI PAKAIAN

Posted: June 10, 2012 in AKIDAH, SIRAH

MADU DAN DUA HELAI PAKAIAN

Suatu hari, Umar bin Khattab ra. jatuh sakit. Ia memerlukan madu untuk ubat dan mengetahui bahawa di Baitulmal ada  menyediakan madu. Namun ia merasa segan mengutarakan maksudnya untuk meminta madu walaupun ia adalah khalifah, yang menguasai urusan negara dan umat.

Uamr berdiri di atas mimbar seraya berkata: “Sesungguhnya aku memerlukan sedikit madu untuk ubat., jika kamu mengizinkan. Namun, jika kamu tidak mengizinkan, madu itu tentu haram bagiku.

Mendengar keterangan Umar itu, tentu saja para sahabat sebulat suara mengizinkan.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/madu-dan-dua-helai-pakaian/

Advertisements

Beliau merupakan khalifah Islam yang ketiga dan penyambung kepada tugas khalifah-khalifah sebelumnya bagi menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Zaman pemerintahan beliau merupakan masa yang baik pada awal permulaan beliau di angkap sebagai khalifah kerana beliau meneruskan tindakan-tindakan bijak yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab namun menjadi bermasalah pada akhir pemerintahannya kerana berlaku penyalah-gunaan kuasa dan perasaan pilih kasih dalam memberikan jawatan  di dalam  kerajaannya.

Namun begitu, beliau banyak membuat kemajuan ketika pemerintahannya yang dapat dirasai sehingga kini dan sumbangannya menjadi salah satu faktor besar kepada kejayaan umat Islam selepasnya.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/kerajaan-islam-pada-zaman-khulafa-ar-rasyidin-2/khalifah-ustman-bin-affan/

Khalifah Umar Al-Khattab merupakan khalifah Islam kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq  yang wafat dan juga merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perubahan pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin.

Beliau merupakan seorang yang adil dan tegas dalam pemerintahan dan seorang yang bijaksana dalam menyusun dan menguruskan pentadbiran dan menyelesaikan masalah negara. Beliau juga sangat terkenal kerana merupakan sahabat Nabi Muhammad S.A.W. yang paling tinggi akalnya.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/kerajaan-islam-pada-zaman-khulafa-ar-rasyidin-2/khalifah-umar-al-khattab/

Khalifah Ali Bin Abi Talib

Khalifah Ali bin Abi Talib merupakan khalifah terakhir bagi pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin danImage merupakan khalifah yang terkenal dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang amat mendalam sehingga diberi kepercayaan untuk memegang jawatan dalam pemerintahan khalifah sebelumnya.

Pada zaman beliau, tidak begitu banyak kemajuan yang dapat dicapai kerana beliau banyak menumpukan usaha dalam mengembalikan keamanan akibat hura-hara yang terjadi kerana pembunuhan Khalifah Ustman bin Affan.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/kerajaan-islam-pada-zaman-khulafa-ar-rasyidin-2/khalifah-ali-bin-abi-talib/

Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan  khalifah pertama bagi kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin dan merupakan khalifah Islam pertama di muka bumi ini. Beliau banyak berjasa dalam mempertahankan kesucian dan mengekalkan perkembangan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W.

Terdapat pelbagai kemajuan yang dilakukan oleh beliau yang merangkumi aspek akidah dan jihad dalam memantapkan kerajaan Islam dalam usaha mempertahankan agama Islam itu sendiri.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/kerajaan-islam-pada-zaman-khulafa-ar-rasyidin-2/kemajuan-islam-pada-zaman-khulafa-ar-rasyidin/

Zaman Khulafa Ar-Rasyidin merupakan zaman pemerintahan Islam yang dijalankan oleh para sahabatImage selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W.  Corak pemerintahan yang dijalankan oleh kerajaan ini adalah berdasarkan corak pemerintahan Nabi Muhammad serta berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/kerajaan-islam-pada-zaman-khulafa-ar-rasyidin-2/

ZAMAN FITNAH

Posted: June 7, 2012 in AKIDAH, SIRAH

“Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini ialah tempat yang di dalamnya tidak ada Abul Hassan.”

Demikian Umar Al-Khattab memuji Saidina Ali bin Abi Talib kerana ketinggian ilmu dan makrifahnya. Pujian yang dilontarkan Umar itu berdasarkan sebuah pertemuan beliau dengan Huzaifah bin Yaman.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kesudahan cerita ini, anda boleh mengklik page Dakwah diatas atau link page yang telah disediakan di bawah.

YRC

LINK PAGE

https://futureway92.wordpress.com/about/zaman-fitnah/